naglowek_slogan_poziom_net

Szanowni Wyborcy, Drodzy Mieszkańcy,

Chciałbym serdecznie podziękować każdemu z Państwa za udział w wyborach na burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej. Wasze zaangażowanie, wsparcie i oddanie sprawie lokalnej społeczności są niezwykle ważne i cenne.

Mimo że rezultaty tych wyborów nie spełniły moich oczekiwań, towarzyszy mi ogromna wdzięczność za Państwa zaufanie oraz za możliwość prezentowania swoich pomysłów i planów dla naszego miasta. Wasze głosy i opinie stanowią fundament demokracji lokalnej, która jest kluczowa dla rozwoju naszej społeczności.

Choć droga do celu była kręta, to Państwa wsparcie dawało mi siłę i determinację, by walczyć o lepszą przyszłość dla naszej pięknej Małej Ojczyzny.

Panu Tadeuszowi Steli gratuluję i życzę powodzenia w sprawowaniu funkcji burmistrza. Życzę Panu, żeby miał Pan wokół siebie dobrych i lojalnych współpracowników.

Wierzę, że wspólne wysiłki nadal będą kształtować nasze miasto i gminę, przynosić pozytywne zmiany dla wszystkich mieszkańców. Jestem wdzięczny za możliwość służenia naszej społeczności i nadal będę pracować dla dobra naszej wspólnoty lokalnej. Mam nadzieję, że zapamiętają mnie Państwo jako oddanego i dobrego gospodarza Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej.

Z poważaniem,
dr hab. inż. Augustyn Ormanty